.

Filosofi

Produkterna är inte i fokus. Platsen är i fokus. Spaza skapar ytor, friger utrymme och ger plats åt vad som är viktigt i omgivningen. I designen finns ett syfte med varje form som inte gör anspråk på betraktarens uppmärksamhet. Det minimalistiska med designen ligger i vad produkterna betyder för omgivningen och platsen.

Produkterna tillverkas av en råvara och ur en enda detalj. Minimalt med produktionsmoment, enkla råvaror och former är begränsningar som definierar komplexiteten i att skapa minimalistiska produkter. Men det leder samtidigt till en enklare hantering. Vi kan fokusera på det viktiga utan att spilla energi på olika monteringsmoment, instruktioner eller rörliga delar som kan fela. Minimalism är att jobba med endast de processer och moment som behövs.